Bestuur 2019-2020 gezocht!

KB_poster_2_JPG.jpg


Heb jij zin in een onvergetelijk jaar als bestuurder van dé civielrechtelijke vereniging van Groningen?

Voor 2019-2020 zoekt Diephuis een nieuw bestuur. Een bestuursjaar is de ideale gelegenheid om gezelligheid te combineren met inhoudelijke activiteiten. Daarnaast doe je veel nieuwe contacten op. Ben jij een gedreven student, heb jij affiniteit met pleiten en ligt jouw passie in het civiel recht? Solliciteer dan naar een bestuursfunctie bij Civielrechtelijke vereniging Gerhardus Diephuis!

Solliciteren kan tot uiterlijk 18 maart door je cv en een motivatiebrief, met daarin twee voorkeursfuncties, te mailen naar bestuur@diephuis.nl.

De functies waarvoor je kunt solliciteren zijn praeses, abactis, fiscus, commissaris intern en commissaris extern. Wil je meer weten over een bepaalde functie? Kijk dan voor meer informatie op onze website: www.diephuis.nl. Je kunt ook contact opnemen met een van de huidige bestuurders:

Frank Barneveld - Praeses

T: (06) 10 57 91 23

E: praeses@diephuis.nl

De praeses zit de wekelijkse bestuursvergadering voor en is voorzitter van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Hiernaast zorgt hij voor de coördinatie tussen de verschillende functies en waar nodig springt hij bij. Verder maakt de praeses deel uit van ieder overleg waarbij het belang van de vereniging behartigd dient te worden. De praeses houdt het overzicht en ziet erop toe dat de doelstellingen worden behaald binnen het verenigingsjaar.

Judith de Winter - Abactis

T: (06) 36 04 10 13
E: abactis@diephuis.nl

De abactis draagt zorg voor alle correspondentie en notuleert tijdens de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering. Tevens beheert de abactis de ledenadministratie, onderhoudt zij schriftelijk contact met de verschillende betrokkenen bij de vereniging en beheert zij de verschillende socialmedia-accounts. De abactis en de praeses zijn degenen die de vereniging in rechte vertegenwoordigen. De abactis organiseert daarnaast het oud-besturendiner. 

Rienk Timmerman - Fiscus

T: (06) 12 76 73 38
E: fiscus@diephuis.nl

De fiscus draagt zorg voor de financiële zaken van de vereniging. Binnen de vereniging draagt de fiscus zorg voor het verdelen van geldstromen, het controleren van inkomsten en uitgaven, het doen van incasso’s en betalingen en het ontvangen van inkomsten namens de vereniging. Aan het eind van het bestuursjaar stelt de fiscus de jaarbegroting en de resultatenrekening vast.

Nicky Oolderink - Commissaris intern

T: (06) 14 91 16 71
E: intern@diephuis.nl

De commissaris intern coördineert en begeleidt de verschillende commissies binnen Diephuis. Zij is het aanspreekpunt voor de actieve leden en motiveert de actieve leden deel te nemen aan de verenigingsactiviteiten. De commissaris intern organiseert de Actieveledenkennismakingsavond, het Actieveledenweekend en de Actieveledenbedankdag. 

Marlinde Klein Ganseij - Commissaris extern

T: (06) 30 92 28 58
E: extern@diephuis.nl

De commissaris extern is verantwoordelijk voor de acquisitie van Diephuis. Dit bestaat onder andere uit het houden van de sponsorgesprekken aan het begin van het verenigingsjaar. Zij houdt het gehele jaar contact met kantoren voor het werven van voldoende sponsoren voor de diverse evenementen. De commissaris extern stelt zelfstandig de sponsorcontracten op. Daarnaast onderhoudt zij contact met de ‘contactpersoon kantoren’ van de verschillende commissies van Diephuis.

Onze sponsoren