Bestuur 2021-2022

Bestuur 2021-2022
​Het bestuur van Diephuis bestaat uit vijf personen. Naast de praeses bestaat het bestuur uit de abactis, fiscus, commissaris intern en de commissaris extern. Het gehele bestuur is het afgelopen jaar actief geweest binnen Diephuis en weet hierdoor van het reilen en zeilen binnen de vereniging. Wij zullen ons er vol voor inzetten om weer een fantastisch jaar neer te zetten. Wij hopen jullie allen dit jaar te mogen verwelkomen tijdens onze vele activiteiten en borrels!

20210508_Bestuursfotos_Gerhardus_Diephuis-010a.jpg
v.l.n.r. Daniek Visser, Bianca Mulder, Laura Weide, Bo Graveth, Nyna Bolt


20210508_Bestuursfotos_Gerhardus_Diephuis-019.jpg

Laura Weide

T: (06) 23 77 26 08

E: praeses@diephuis.nl

De praeses zit de wekelijkse bestuursvergadering voor en is voorzitter van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Hiernaast zorgt zij voor de coördinatie tussen de verschillende functies en waar nodig springt zij bij. Verder maakt de praeses deel uit van ieder overleg waarbij het belang van de vereniging behartigd dient te worden. De praeses houdt het overzicht en ziet erop toe dat de doelstellingen worden behaald binnen het verenigingsjaar.

Profiel van Laura Weide weergeven


20210508_Bestuursfotos_Gerhardus_Diephuis-038a.jpg

Bianca Mulder - Abactis

T: (06) 25 09 33 17
E: abactis@diephuis.nl

De abactis draagt zorg voor alle correspondentie en notuleert tijdens de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering. Tevens beheert de abactis de ledenadministratie, onderhoudt zij schriftelijk contact met de verschillende betrokkenen bij de vereniging en beheert zij de verschillende social media accounts. De abactis en de praeses zijn degenen die de vereniging in rechte vertegenwoordigen. De abactis organiseert daarnaast het oud-besturendiner. 

Profiel van Bianca Mulder weergeven


20210508_Bestuursfotos_Gerhardus_Diephuis-028.jpg

Bo Graveth - Fiscus

T: (06) 50 62 74 72
E: fiscus@diephuis.nl

De fiscus draagt zorg voor de financiële zaken van de vereniging. Binnen de vereniging draagt de fiscus zorg voor het verdelen van geldstromen, het controleren van inkomsten en uitgaven, het doen van incasso’s en betalingen en het ontvangen van inkomsten namens de vereniging. Aan het eind van het bestuursjaar stelt de fiscus de jaarbegroting en de resultatenrekening vast.

Profiel van Bo Graveth weergeven


20210508_Bestuursfotos_Gerhardus_Diephuis-029.jpg

Daniek Visser - Commissaris intern

T: (06) 53 65 84 30
E: intern@diephuis.nl

De commissaris intern coördineert en begeleidt de verschillende commissies binnen Diephuis. Zij is het aanspreekpunt voor de actieve leden en motiveert de actieve leden deel te nemen aan de verenigingsactiviteiten. De commissaris intern organiseert de Actieveledenkennismakingsavond, het Actieveledenweekend en de Actieveledenbedankdag. Daniek is tevens onze vertrouwenspersoon voor interne zaken.

Profiel van Daniek Visser weergeven


20210508_Bestuursfotos_Gerhardus_Diephuis-047.jpg

Nyna Bolt - Commissaris extern

T: (06) 57 69 24 77​
E: extern@diephuis.nl

De commissaris extern is verantwoordelijk voor de acquisitie van Diephuis. Dit bestaat onder andere uit het houden van de sponsorgesprekken aan het begin van het verenigingsjaar. Zij houdt het gehele jaar contact met kantoren voor het werven van voldoende sponsoren voor de diverse evenementen. De commissaris extern stelt zelfstandig de sponsorcontracten op. Daarnaast onderhoudt zij contact met de ‘contactpersoon kantoren’ van de verschillende commissies van Diephuis.

Profiel van Nyna Bolt weergeven


Onze sponsoren