Congres

Congres.png
Congres2.jpg


Donderdag 2 maart zal het jaarlijkse Diephuis congres plaatsvinden! Het thema van het congres van 2017 is ‘De civilist in een financiële twist: kan het vermogensrecht zekerheid bieden?’. Binnen dit thema zullen de onderwerpen ‘insolventie’, ‘massaclaims’ en ‘eigendomsvoorbehoud’ behandeld worden.

Het afgelopen jaar is er een aantal kledingketens failliet gegaan. Het faillissement van de V&D spreekt natuurlijk tot ieders verbeelding. Tijdens het congres zullen deze faillissementen en het insolventierecht in zijn algemeenheid worden belicht.

Naast insolventierecht zijn massaclaims ook een actueel onderwerp voor het congres. Langdurige en kostbare procedures zijn binnenkort verleden tijd, wanneer consumenten of bedrijven de schade van een slecht product of gebrekkige dienstverlening vergoed willen krijgen. Representatieve belangenorganisaties kunnen straks voor een groep gedupeerden in één procedure bij de rechter vergoeding van massaschade vorderen.

Tijdens het plenaire gedeelte zal het onderwerp ‘vermogensrecht’ vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden door de sprekers.

De dagvoorzitter zal zijn:

Mr. R. van den Sigtenhorst (De Brauw Blackstone Westbroek)

De sprekers zullen zijn:

Mr. P. Huitema (De Haan)
Onderwerp: Massaclaims volgens 3:305a BW; wat zijn de mogelijkheden?

Mr. A. Karapetian (Promovendus Rijksuniversiteit Groningen)
Onderwerp: De bestuurder die de onderneming wil redden: hoe ver mag hij gaan met het oog op schuldeisersbelangen?

Mr. K. Sixma (De Brauw Blackstone Westbroek)
Onderwerp: Het crediteurenakkoord als herstructureringsbeleid.

Mr. E. F. Verheul (Rijksuniversiteit Groningen)
Onderwerp: Uitoefening van een eigendomsvoorbehoud in faillissement: wie betaalt de rekening?


Het middagdeel zal bestaan uit workshops. Deze worden verzorgd door:

De Brauw Blackstone Westbroek
Workshop 'Het crediteurenakkoord als herstructureringsbeleid'.

De Haan
Workshop ‘Eigendomsvoorbehoud in de praktijk’ & ‘Massaclaims’.

Dirkzwager
Workshop ‘Retailfaillissementen en de positie van de separatist’.

ABN AMRO
Workshop 'Financial Restructuring Recovery - Pragmatisch en Oplossingsgericht'.

Het congres zal plaatsvinden in Het Kasteel (Melkweg 1) te Groningen. De inloop is vanaf 09:00 uur en de dag zal eindigen rond 17:00 uur. Het congres zal worden afgesloten met een borrel. Aanmelden kan hier. Voor vragen en informatie kun je mailen naar congres@diephuis.nl.


We hopen je op 2 maart te zien op het congres!Onze sponsoren