Raad van Advies

Raad van Advies

De Raad van Advies 2021-2022 bestaat uit:

Djurre de Beurs

Sasha Soolsma

Anoek Jongsma

Chika Ezenwobi