Symposium

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zelfs tijdens een simpel potje voetballen kan letselschade worden opgelopen, bijvoorbeeld wanneer een tackle verkeerd uitpakt. De gevolgen kunnen groter zijn dan je denkt. Wie is in deze situatie aansprakelijk voor de geleden letselschade en welk criterium hanteert de Hoge Raad hieromtrent? Dit zijn onder andere vragen die aan bod komen tijdens het symposium. 

De middag zal worden geleid door Mr. Vorsselman, advocaat bij PlasBossinade. Mr. M.J. de Vries zal als eerste spreker gaan vertellen over de positie van het letselschadeslachtoffer in een rechtszaak. Vervolgens zal mr. A. Kolder zich gaan toespitsen op het onderwerp letselschade in sport- en spelsituaties en daarbij de recente jurisprudentie van de Hoge Raad behandelen. De derde spreker is mr. J.T. Hiemstra. Mevrouw Hiemstra behandelt het onderwerp letselschade ten gevolge van gebrekkige medische hulpzaken. Tot slot zal mr. L. Stiekema de kant van de verzekeraar belichten, waarbij onder andere de praktische kant en de werkwijze van een letselschadeverzekeraar zal worden uitgelegd.  

Het symposium vindt plaats in het Heerenhuis, Spilsluizen 9. De inloop is vanaf 13:30 uur. De middag begint om 14:00 uur en zal rond 17:00 uur worden afgesloten met een borrel. 
Onze sponsoren