Stagebank

Het stagereglement van de faculteit Rechtsgeleerdheid luidt: "De stage is een keuze onderdeel van de juridische opleiding waaraan de student in belangrijke mate zelf gestalte zal moeten geven. Eigen initiatief en persoonlijke voorkeur zijn daarbij van groot belang. Het zoeken en vinden van een stageplaats is te beschouwen als een oefening in vaardigheden die passen binnen de studie."