Opleidingscommissie

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie (OC) is de plek waar je terecht kunt met op- en aanmerkingen, klachten of wensen die betrekking hebben op jouw opleiding. 

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie. Dit is geregeld in artikel 9.18 van de WHW. In deze commissie komen studenten en docenten samen om aangelegenheden binnen de opleiding te bespreken. Kerntaak van de OC is het uitbrengen van advies over wijzigingen in de onderwijs- en examenregeling (OER); tevens het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de OER. Verder heeft de OC het recht gevraagd en ongevraagd de directeur onderwijs en het faculteitsbestuur te adviseren. Daarnaast worden binnen de OC bijvoorbeeld de vakevaluaties besproken; er wordt meegedacht over lange termijn beleid; of de leden kunnen discussiëren over de inhoud van het curriculum.

Ook is het mogelijk om zelf naar de OC te stappen als je problemen of opmerkingen hebt over een vak, bijvoorbeeld als er irreële toelatingseisen voor een vak gelden; als vakken niet goed op elkaar aansluiten; of als je denkt dat bepaalde punten binnen een vak voor verbetering vatbaar zijn.

De studentleden van de OC van jouw opleiding zitten er om je te vertegenwoordigen. Zij gelden als aanspreekpunt, bij hen kun je terecht als je je mening over de opleiding wilt laten horen.