Groninger Pleitwedstrijd

Groninger Pleitwedstrijd (GPW)

De Groninger Pleitwedstrijd (GPW) is de enige pleitwedstrijd onder studenten die in Groningen wordt gehouden! Deelnemers aan de wedstrijd komen zowel uit Groningen als buiten Groningen. Voor Groningse studenten zal er in Groningen een sollicitatieronde plaatsvinden om voor de wedstrijd gekwalificeerd te worden. De rechtenstudenten strijden in teams van twee om tot het beste pleitteam te worden benoemd. Het doel van de GPW is om rechtenstudenten kennis te laten maken met het pleiten in de praktijk. Ieder team pleit aan de hand van een casus die van tevoren zal worden toegezonden. De deelnemers krijgen bij deelname aan de GPW de mogelijkheid om 3 EC's te verdienen.

De Wedstrijd
De GPW is een wedstrijd waarin pleitteams het tegen elkaar opnemen. De wedstrijd bestaat uit twee voorrondes, die worden gevolgd door een spannende finale. Elke pleiter zal in één van de twee voorrondes een pleidooi houden. Na de zitting geeft de jury, die bestaat uit beroepsrechters en advocaten van gerenommeerde advocatenkantoren, de pleiters een beoordeling.
Bij de beoordeling van de pleidooien zal worden gelet op de presentatie van het pleidooi, repliek/dupliek, de inhoud van het pleidooi en de mate waarin het pleidooi de werkelijkheid benadert. Tijdens de finale zullen de twee beste pleitteams het tegen elkaar opnemen, waarna de winnaar tijdens het diner bekend zal worden gemaakt. Afsluitend zal er een feestelijke borrel plaatsvinden.

De Casus
Aangezien deze wedstrijd voorbereiding behoeft, wordt de casus ruim op tijd aan de deelnemers toegezonden. De casus heeft betrekking op vakken uit de bachelorfase. Om deze reden staat deelname aan de Groninger Pleitwedstrijd niet open voor propedeuse-studenten. 

De Groninger Pleitwedstrijd zal op zaterdag 18 november 2023 plaatsvinden. ​