GCBlog 3

GCBlog 3

16 mei 2022 | Inge de Kruijf | De Kruijf Rechtshulp  

Deze blog is geschreven door Inge de Kruijf.  Inge heeft rechten gestudeerd, en heeft direct na haar studie De Kruijf Rechtshulp opgestart.  Ze legt aan cliënten wetten en regels uit in begrijpelijke taal: "Geen juridisch vakjargon, gewoon helder!". 

In deze blog schrijft zij over een onderwerp dat velen bekend zal zijn. Veel werkgevers verwachten dat werknemers (ruim) vantevoren aanwezig zijn, zonder dat zij voor deze uren betaald krijgen. Een interessant onderwerp, waarover u in deze blog meer leest! 

Foto_GCBlog.jpg

Ik ben tien minuten later!


Zo’n vijf jaar geleden werkte ik in de horeca. Bij het restaurant waar ik werkte, gold de regel dat iedere werknemer zo’n vijftien minuten voorafgaand aan zijn of haar dienst, aanwezig moest zijn. In deze vijftien minuten trok je je werkkleding aan, bekeek je de reserveringen en dekte je alvast de gereserveerde tafels. Ik heb mij destijds regelmatig afgevraagd of deze vijftien minuten te beschouwen was als werktijd. Ik stond immers al voorafgaand aan mijn dienst op de werkvloer, maar kreeg deze tijd niet doorbetaald. Een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag heeft over dit onderwerp meer duidelijkheid gegeven.[1]


In deze zaak stond de vraag centraal of de tien minuten die de werknemer voorafgaand aan zijn dienst aanwezig moest zijn, vanwege het inloggen in tien programma’s, is aan te merken als arbeidstijd waarover loon is verschuldigd. De werknemer is werkzaam bij een callcenter als Contact Center Medewerker. De werkgever verwacht van de werknemer dat hij, zodra zijn dienst begint, direct kan starten met zijn werkzaamheden. In de planningsregels van werkgever staat opgenomen: ‘’09:00 uur beginnen betekent exact om 9:00 uur klaar zitten om je eerste call aan te nemen dan wel te maken. Meld je daarom altijd 10 minuten voor aanvang van je dienst bij je supervisor, dan ben je nooit te laat.”


Voorafgaand aan het opnemen of het starten van de eerste call, dient de werknemer zijn computer aan te zetten en tien programma’s op te starten. Bij negen van de tien programma’s moet worden ingelogd door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. Nadat de programma’s zijn opgestart, moet de werknemer op een zogenoemde ‘groene knop’ klikken om in te loggen in het belsysteem. Hoewel de werkgever vaststelt dat er niet wordt gecontroleerd of een werknemer daadwerkelijk tien minuten voor aanvang van zijn dienst aanwezig is, krijgt een werknemer wel een waarschuwing als hij te laat inlogt in het belsysteem. Bij herhaling kan zelfs ontslag volgen.


De kantonrechter stelt vast dat de ‘tien-minuten regel’ niet een vrijblijvend advies is, maar een verplichting van de werkgever. Het gaat namelijk wel degelijk om tijd waarin instructies van de werkgever gelden, namelijk het opstarten van de computer en alle programma’s, die voor uitvoering van het werk noodzakelijk is. Het gaat in casu om voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om de belwerkzaamheden uit te kunnen voeren. De tijd die nodig is om in de tien programma’s in te loggen is daarom aan te merken als arbeidstijd, waarover loon is verschuldigd.


Deze zaak is in lijn met eerdere uitspraken van de kantonrechter[2], waaruit ook volgt dat de tien minuten als arbeidstijd gelden en uitbetaald moeten worden.[3] En als je je nu afvraagt wat ik graag tegen mijn negentienjarige ik zou willen zeggen: draai je ’s ochtends nog een keertje om. Je kunt gerust tien minuten later op je werk verschijnen![1] Rb. Den Haag 8 april 2022, ECLI:NLRBDHA:2021:160780.

[2] Rb. Alkmaar 4 november 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:877 & Rb. Roermond 12 november 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:8802.

[3] NB. Opmerking verdient dat het recht op loon, wanneer een werkgever van de werknemer verwacht dat hij eerder op zijn werk verschijnt, steeds afhangt van de omstandigheden van het geval.