Bestuur 2023-2024

Bestuur 2023-2024
​Het bestuur van Diephuis bestaat uit vijf personen. Naast de praeses bestaat het bestuur uit de abactis, fiscus, commissaris intern en de commissaris extern. Het bestuur is het afgelopen jaar actief geweest binnen Diephuis en weet hierdoor van het reilen en zeilen binnen de vereniging. Wij zullen ons er vol voor inzetten om weer een fantastisch jaar neer te zetten. Wij hopen jullie allen dit jaar te mogen verwelkomen tijdens onze vele activiteiten en borrels!

Diephuis-2.jpg
v.l.n.r. Alexander Aaftink, Leonie Tuin, Matthijs Klunder, Amy Muller, Corné Stukker


Diephuis-6.jpg

Amy Muller - Praeses

T: (06) 12 48 27 82

E: praeses@diephuis.nl

De praeses zit de wekelijkse bestuursvergadering voor en is voorzitter van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Hiernaast zorgt zij voor de coördinatie tussen de verschillende functies en waar nodig springt zij bij. Verder maakt de praeses deel uit van ieder overleg waarbij het belang van de vereniging behartigd dient te worden. De praeses houdt het overzicht en ziet erop toe dat de doelstellingen worden behaald binnen het verenigingsjaar.

Profiel van Amy Muller weergeven


Diephuis-7.jpg

Leonie Tuin - Abactis

T: (06) 81 83 08 86
E: abactis@diephuis.nl

De abactis draagt zorg voor alle correspondentie en notuleert tijdens de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering. Tevens beheert de abactis de ledenadministratie, onderhoudt zij schriftelijk contact met de verschillende betrokkenen bij de vereniging en beheert zij de verschillende social media accounts. De abactis en de praeses zijn degenen die de vereniging in rechte vertegenwoordigen. De abactis organiseert daarnaast het oud-besturendiner. 

Profiel van Leonie Tuin weergeven


Diephuis-8.jpg

Alexander Aaftink - Fiscus

T: (06) 53 16 41 63
E: fiscus@diephuis.nl

De fiscus draagt zorg voor de financiële zaken van de vereniging. Binnen de vereniging draagt de fiscus zorg voor het verdelen van geldstromen, het controleren van inkomsten en uitgaven, het doen van incasso’s en betalingen en het ontvangen van inkomsten namens de vereniging. Aan het eind van het bestuursjaar stelt de fiscus de jaarbegroting en de resultatenrekening vast. Alexander is tevens onze vertrouwenspersoon voor interne zaken. Om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon kan je mailen naar fiscus@diephuis.nl of telefonisch contact opnemen met het bovengenoemde telefoonnummer. Alexander handelt als vertrouwenspersoon in overeenstemming met het protocol vertrouwenspersoon.  


Diephuis-5.jpg

Matthijs Klunder - Commissaris intern

T: (06) 37 34 72 98
E: intern@diephuis.nl

De commissaris intern coördineert en begeleidt de verschillende commissies binnen Diephuis. Hij is het aanspreekpunt voor de actieve leden en motiveert de actieve leden deel te nemen aan de verenigingsactiviteiten. De commissaris intern organiseert de Actieveledenkennismakingsavond, het Actieveledenweekend en de Actieveledenbedankdag.

Profiel van Matthijs Klunder weergeven


Diephuis-4.jpg

Corné Stukker - Commissaris extern

T: (06) 22 11 93 12
​​​​​​​
E: extern@diephuis.nl

De commissaris extern is verantwoordelijk voor de acquisitie van Diephuis. Dit bestaat onder andere uit het houden van de sponsorgesprekken aan het begin van het verenigingsjaar. Hij houdt het gehele jaar contact met kantoren voor het werven van voldoende sponsoren voor de diverse evenementen. De commissaris extern stelt zelfstandig de sponsorcontracten op. Daarnaast onderhoudt hij contact met de ‘contactpersoon kantoren’ van de verschillende commissies van Diephuis.

Profiel van Corné Stukker weergeven